Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK, ul. Bokserska 38/45 02-605 Warszawa.
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected]

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. Świadczenia wykonywanego drogą elektroniczną:
  • Twojego udziału w Zawodach
 2. Wykonania zadania:
  • Twojego udziału w Zawodach, na które zgłaszasz się przez stronę www.everestrun.pl (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników itp.),
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji,
  • kontaktu z Tobą.
 3. Wykonania obowiązków prawnych: w celach podatkowych i rachunkowych.
 4. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK:
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji,
  • kontaktu z Tobą,
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom.

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do Twojego udziału w Everest Run.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie przygotowania i realizacji projektu Everest Run, w szczególności w dniach 9-10 lutego 2019.

Po zakończeniu tego okresu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych związanych z projektem.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach Everest Run) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane przedstawicielom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej www.everestrun.pl.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.